skip to Main Content

Tehniskais serviss, konkurence un monitorings

Šobrīd ir populāri nodot sava īpašuma apsaimniekošanu specializētām firmām. Tas ir gudrs lēmums, kurš ļauj koncentrēties uz savu pamata darbu un nodot saimniekošanu pār objektā esošajām tehniskajām ierīcēm speciālistiem. Bet ir viens ,,BET": Līgumu analīze liecina, ka uzņēmēji atrunā, kā…

Read More
Back To Top